Diasporas Makslas Centrs Center for Latvian Diaspora Art
Latvian Art

PAR PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS CENTRA KOLEKCIJU
Lelde Kalmīte, PLMC kuratore

Esam pateicīgi katram cilvēkam, kurš noziedo kādu mākslas darbu Pasaules latviešu mākslas centra Cēsīs (PLMC) kolekcijai. Saprotam, ka vairums ziedotāju varbūt nezin par to, kas notiek pēc tam – ko PLMC plāno darīt ar šiem darbiem, kur tie tiek glabāti, utt. Ir dabīgi, ka ziedotājs varētu pieņemt, ka katrs noziedotais darbs tiks pastavīgi eksponēts. Ta kā PLMC ir galerija, tas nav iespējams, jo ir svarīgi, ka publika, kas apmeklē Mākslas centru atkārtoti, sastop vienmēr kaut ko jaunu un interesantu. Tāpēc vēlos informēt ziedotājus un potenciālus ziedotājus par mūsu kolekciju – kur tā atrodas, kas ar to notiek un kas notiks nākotnē.


Foto: PLMC galerijas 1000 apmekletāja Cēsu ģimnāzijas 12.klases skolniece Elīna Gailīte ar saņemto balvu, Ilgas Reķes - Andersones mākslas darbu. Skat lielāku>>

Katrs ziedotais mākslas darbs darbi tiek droši glabātis līdz tam laikam, kad tas tiks iekļauti kādā izstādē, kā arī pēc tās. Mums ir saziedoti apmēram 350 mākslas darbi. Tie atrodas mūsu īpaši mākslas darbiem iekartotās telpās Cēsu vēstures mūzeja archīva ēkā, Rīgas ielā Cēsīs, pie Rožu laukuma, netālu no PLMC galerijas.

Katram mūzejam pieder daudz vairāk mākslas darbu, nekā vienā laikā visus izstādīt. Kaut esam tikai iesākuši veidot PLMC kolekciju, tomēr mums jau tagad ir noziedoti daudz vairāk darbu, nekā mēs Cēsīs varētu izstādīt vienā reizē. Pirmās galerijas atklāšanā tika izstādīti kādi 35-40, galvenokārt pēdējos divos gados ziedotie darbi, kas sniedz vispārēju pārskatu par kolekciju.

Nākotnē PLMC plāno izstādes par kādu temu (piemēram, abstraktais ekspresionisms) vai vēsturisku periodu (bēgļu laika māksla Vācijā), vai ģeografisku vietu (Austrālijas mākslinieki) un tamlīdzīgi. Lai kolekcija pārstāvētu latviešu trimdas mākslas vēsturi, meklējam vairāku izcilu mākslinieku ieskaitot Strautmaņa, Vīdzirkstes, Tīdemaņa, Kaķa, Soikāna, Staprāna, Strunkes u.c. darbus.

Muzeji Latvijā labprāt aizņemas darbus no PLMC kolekcijas savām izstādēm – piemēram 2013. gadā Latvijas nacionālā māsklas muzeja rīkotajā izstādē “Latviešu Trimdas Māksla” Arsenālā tika iekļauti sešpadsmit mūsu kolekcijai ziedotie mākslas darbi. Cēsu izstāžu namā notika maza PLMC kollekcijas izstāde 2014 gadā. Ceram turpināt sadarboties ar citiem Latvijas muzejiem, piedāvājot ceļojošas PLMC izstādes.

Kolekcijai noziedoti darbi netiks pārdoti, lai segtu centra tekošos izdevumus. Vienīgie izņēmumi ir tie mākslas darbi, kuŗi ir ziedoti īpašam nolūkam, piemēram, kādai izsolei, ka rīkota PLMC darbības veicināšanai.

Otrajā PLMC attīstības fāzē plānojam Cēsīs izveidot pētniecības centru, kuŗā kolekcijas darbi būs pieejami mākslas pētniekiem un studentiem. Mākslas vēsturniekiem ir nepieciešams redzēt taustāmus mākslas darbus, ne tikai foto attēlos. Um PLMC atklātais archīvs dos tādu iespēju. Tajā pašā laikā aicinam tautiešiem ziedot trimdas latviešu mākslinieku arhīvus, vēstules, fotoattēlus un videoierakstus.

Kaut arī vairākiem mūzejiem Latvijā ir nozīmīgas trimdas mākslas kolekcijas, šie darbi parasti atrodas slēgtās telpās vai noliktavās, reti izstādīti. Turpretim Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs ir vienīgā vieta Latvijā, kur vienmēr tiks eksponēti trimdas mākslas darbi, jo tā ir PLMC misija. Noziedotus mākslas darbus pieņemam ar cieņu, respektu un pateicību ziedotājiem!

Lelde Kalmīte
PLMC kuratore

 

Links

American Latvian Artists
Australian Latvian Artists
Latvia Canada Business Council

For links to individual artists’ pages, see The Collection

 

Artists whose work is pictured at top of page from left to right:
Vitauts Sīmanis, Valda Oestreichere, Silvija Šteinere-Jēgens

Return to top of page

 

LatvianDiasporaArt.org Pasaules latviešu mākslas savienība/Global Society for Latvian Art